Vårt Land forteller at ”[o]rganisasjonen Åpen folkekirke ble stiftet onsdag. Målsettingen er å få på plass en vigselsliturgi for likekjønnede par innenfor rammen av Den norske kirke”. Det hadde jo vært fint om jeg kunne ønske denne organisasjon lykke til, men det kan jeg ikke.

Nylig sa Den norske kirke nei til likekjønnede ekteskap, og det takker jeg for. Det er nemlig i tråd med kirkens lære. I den hellige skrift står: ”Veit de ikkje at dei som gjer urett, ikkje skal arva Guds rike? Far ikkje vilt! Korkje horkarar, avgudsdyrkarar, ekteskapsbrytarar, eller menn som ligg med menn eller lèt seg bruka til dette, korkje tjuvar, pengekjære, drikkarar, spottarar eller ransmenn skal arva Guds rike. Somme av dykk var ein gong slike. Men de har late dykk vaska, de er helga, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi namn og ved vår Guds Ande” (1. Kor 6:9-11).

Både Gamle og Nye Testamentet er krystallklare på dette området: Bibelen fordømmer utlevd homofili. Jeg skjønner at organisasjonen Åpen folkekirke ikke liker dette, men slik er det faktisk. Kirkens oppdrag er å vinne sjeler for Jesus, og for kirkens lære. Kirkens lære er Jesu ord og Bibelen. Alle synder kan tilgis, unntatt å spotte Hellig ånd, men det er forskjell mellom å be om tilgivelse for synd, og å forsvare synd. Jeg er en synder, og jeg trenger Jesus.

I ”Nytt fra Normisjon” 2014:3, for juni/juli, skriver Sam Tore Bamle i lederen at ”Et uslåelig argument skal visstnok være at ”ærlig talt, vi lever jo i 2014!” Ja, og hva så? Er det noe ved 2014 i seg selv som skulle være tungtveiende nok til å endre gamle sannheter? Selvsagt ikke! Argumentet bygger på en fremskrittsoptimisme som tenker at alt nytt er bedre enn det man tidligere har holdt seg til. I teknologisk forstand er det nok en viss progresjon i oppbygging av kunnskap, men det er ikke gitt at det er en tilsvarende stigning i menneskets etiske og religiøse orienteringsevne. 2014-argumentet kan ikke betraktes som annet enn konformitetspress og ren hersketeknikk”.

Kirkens oppdrag er ikke å gjøre seg populær. Kirkens oppdrag er å vinne sjelene. Neste år er det kirkevalg her i Norge. Da bør konservative kristne notere seg hvilke kandidater som er tro mot Bibelens lære.